eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1946

NGC 1946
Obiekt NGC 1946 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1946 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.00'
Wielkość gwiazd: V=12.6m; B=12.7m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h25m16.4s; Dec= -66°23'41"
Inne nazwy obiektów NGC 1946 : ESO 85-SC84, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1944, NGC 1945, NGC 1947, NGC 1948

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.