eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1944

NGC 1944
Obiekt NGC 1944 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1944 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 3.30'
Wielkość gwiazd: V=11.8m; B=12.1m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h21m57.4s; Dec= -72°29'40"
Inne nazwy obiektów NGC 1944 : ESO 33-SC17, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1942, NGC 1943, NGC 1945, NGC 1946

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.