eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1944

NGC 1944
objekt NGC 1944 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1944 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.30'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.8m; B=12.1m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t21m57.4s; Dec= -72°29'40"
Andre objektnavn NGC 1944 : ESO 33-SC17, in LMC

Naboobjekter: NGC 1942, NGC 1943, NGC 1945, NGC 1946

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.