eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1944

NGC 1944
Objekt NGC 1944 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1944 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Mensae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 3.30'
magnitud: V=11.8m; B=12.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h21m57.4s; Dec= -72°29'40"
Övriga namn på objektet NGC 1944 : ESO 33-SC17, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1942, NGC 1943, NGC 1945, NGC 1946

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.