eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1945

NGC 1945
Obiekt NGC 1945 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1945 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h24m54s; Dec= -66°27'12"
Inne nazwy obiektów NGC 1945 : ESO 85-EN83

Sąsiadujące obiekty: NGC 1943, NGC 1944, NGC 1946, NGC 1947

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.