eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1945

NGC 1945
Objekt NGC 1945 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1945 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h24m54s; Dec= -66°27'12"
Jiné názvy objektu NGC 1945 : ESO 85-EN83

Nedaleko objekty: NGC 1943, NGC 1944, NGC 1946, NGC 1947

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.