eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1947

NGC 1947
Objekt NGC 1947 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1947 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 3.00'x2.6'
magnitud: V=10.7m; B=11.7m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h26m47.3s; Dec= -63°45'39"
rödförskjutning (z): 0.003669
Avståndet från solen till NGC 1947: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1947 : PGC 17296, ESO 85-87, AM 0526-634, IRAS 05264-6347

Närliggande objekt: NGC 1945, NGC 1946, NGC 1948, NGC 1949

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.