eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1967

NGC 1967
Objekt NGC 1967 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1967 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.40'
velikosti: V=10.8m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h26m43.4s; Dec= -69°6'6"
Jiné názvy objektu NGC 1967 : ESO 56-SC126, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1965, NGC 1966, NGC 1968, NGC 1969

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.