eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1967

NGC 1967
Objekt NGC 1967 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1967 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.40'
magnitud: V=10.8m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h26m43.4s; Dec= -69°6'6"
Övriga namn på objektet NGC 1967 : ESO 56-SC126, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1965, NGC 1966, NGC 1968, NGC 1969

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.