eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1965

NGC 1965
Objekt NGC 1965 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1965 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN+OCL -
magnitud: B=8.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h26m29.1s; Dec= -68°48'23"
Övriga namn på objektet NGC 1965 : ESO 56-SC123, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1963, NGC 1964, NGC 1966, NGC 1967

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.