eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1963

NGC 1963
Objekt NGC 1963 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1963 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Columbae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 14.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h32m10.8s; Dec= -36°22'50"
Övriga namn på objektet NGC 1963 : ESO 363-SC5

Närliggande objekt: NGC 1961, NGC 1962, NGC 1964, NGC 1965

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.