eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1963

NGC 1963
objekt NGC 1963 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1963 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Columbae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 14.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t32m10.8s; Dec= -36°22'50"
Andre objektnavn NGC 1963 : ESO 363-SC5

Naboobjekter: NGC 1961, NGC 1962, NGC 1964, NGC 1965

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.