eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1965

NGC 1965
objekt NGC 1965 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1965 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN+OCL -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=8.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t26m29.1s; Dec= -68°48'23"
Andre objektnavn NGC 1965 : ESO 56-SC123, in LMC

Naboobjekter: NGC 1963, NGC 1964, NGC 1966, NGC 1967

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.