eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1966

NGC 1966
objekt NGC 1966 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1966 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN+OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 13.00'x13.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=8.5m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t26m45s; Dec= -68°48'54"
Andre objektnavn NGC 1966 : ESO 56-SC125, in LMC

Naboobjekter: NGC 1964, NGC 1965, NGC 1967, NGC 1968

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.