eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1966

NGC 1966
Obiekt NGC 1966 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1966 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN+OCL -
Wymiary kątowe: 13.00'x13.0'
Wielkość gwiazd: B=8.5m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h26m45s; Dec= -68°48'54"
Inne nazwy obiektów NGC 1966 : ESO 56-SC125, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1964, NGC 1965, NGC 1967, NGC 1968

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.