eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1966

NGC 1966
Voorwerp NGC 1966 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1966 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN+OCL -
De hoekige afmetingen: 13.00'x13.0'
omvang: B=8.5m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h26m45s; Dec= -68°48'54"
Andere namen van het object NGC 1966 : ESO 56-SC125, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1964, NGC 1965, NGC 1967, NGC 1968

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.