eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1966

NGC 1966
Objekt NGC 1966 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1966 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN+OCL -
Úhlové rozměry: 13.00'x13.0'
velikosti: B=8.5m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h26m45s; Dec= -68°48'54"
Jiné názvy objektu NGC 1966 : ESO 56-SC125, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1964, NGC 1965, NGC 1967, NGC 1968

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.