eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1965

NGC 1965
Objekt NGC 1965 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1965 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN+OCL -
velikosti: B=8.0m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h26m29.1s; Dec= -68°48'23"
Jiné názvy objektu NGC 1965 : ESO 56-SC123, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1963, NGC 1964, NGC 1966, NGC 1967

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.