eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1965

NGC 1965
Obiekt NGC 1965 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1965 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN+OCL -
Wielkość gwiazd: B=8.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h26m29.1s; Dec= -68°48'23"
Inne nazwy obiektów NGC 1965 : ESO 56-SC123, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1963, NGC 1964, NGC 1966, NGC 1967

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.