eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1965

NGC 1965
Voorwerp NGC 1965 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1965 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN+OCL -
omvang: B=8.0m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h26m29.1s; Dec= -68°48'23"
Andere namen van het object NGC 1965 : ESO 56-SC123, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1963, NGC 1964, NGC 1966, NGC 1967

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.