eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1963

NGC 1963
Obiekt NGC 1963 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1963 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Gołąb
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 14.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h32m10.8s; Dec= -36°22'50"
Inne nazwy obiektów NGC 1963 : ESO 363-SC5

Sąsiadujące obiekty: NGC 1961, NGC 1962, NGC 1964, NGC 1965

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.