eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1963

NGC 1963
Objekt NGC 1963 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1963 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Columbae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 14.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h32m10.8s; Dec= -36°22'50"
Jiné názvy objektu NGC 1963 : ESO 363-SC5

Nedaleko objekty: NGC 1961, NGC 1962, NGC 1964, NGC 1965

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.