eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1966

NGC 1966
Objekt NGC 1966 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1966 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN+OCL -
Vinkeldimensionerna: 13.00'x13.0'
magnitud: B=8.5m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h26m45s; Dec= -68°48'54"
Övriga namn på objektet NGC 1966 : ESO 56-SC125, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1964, NGC 1965, NGC 1967, NGC 1968

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.