eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1964

NGC 1964
Objekt NGC 1964 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1964 - galax i stjärnbild Leporis
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 5.60'x1.8'
magnitud: V=10.8m; B=11.6m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h33m21.8s; Dec= -21°56'43"
rödförskjutning (z): 0.005534
Avståndet från solen till NGC 1964: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 23.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1964 : PGC 17436, ESO 554-10, MCG -4-14-3, IRAS 05312-2158

Närliggande objekt: NGC 1962, NGC 1963, NGC 1965, NGC 1966

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.