eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1984

NGC 1984
Obiekt NGC 1984 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1984 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL+EN -
Wielkość gwiazd: V=10.0m; B=10.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h27m41s; Dec= -69°8'4"
Inne nazwy obiektów NGC 1984 : ESO 56-SC132, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1982, NGC 1983, NGC 1985, NGC 1986

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.