eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1986

NGC 1986
Obiekt NGC 1986 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1986 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.70'
Wielkość gwiazd: V=11.1m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h27m39s; Dec= -69°58'22"
Inne nazwy obiektów NGC 1986 : ESO 56-SC134, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1984, NGC 1985, NGC 1987, NGC 1988

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.