eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1988

NGC 1988
Obiekt NGC 1988 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1988 - jedna gwiazda w konstelacji Byk
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=11.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h37m26.5s; Dec= 21°13'7"
Inne nazwy obiektów NGC 1988 : near Zeta Tau

Sąsiadujące obiekty: NGC 1986, NGC 1987, NGC 1989, NGC 1990

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.