eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1988

NGC 1988
Objekt NGC 1988 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1988 - jedna hvězdička v souhvězdí Tauri
Typ: * -
velikosti: B=11.0m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h37m26.5s; Dec= 21°13'7"
Jiné názvy objektu NGC 1988 : near Zeta Tau

Nedaleko objekty: NGC 1986, NGC 1987, NGC 1989, NGC 1990

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.