eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1988

NGC 1988
Objekt NGC 1988 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1988 - enda stjärna i stjärnbild Tauri
Typ: * -
magnitud: B=11.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h37m26.5s; Dec= 21°13'7"
Övriga namn på objektet NGC 1988 : near Zeta Tau

Närliggande objekt: NGC 1986, NGC 1987, NGC 1989, NGC 1990

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.