eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1995

NGC 1995
Objekt NGC 1995 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1995 - dvě hvězdy v souhvězdí Pictoris
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h33m3.3s; Dec= -48°40'28"

Nedaleko objekty: NGC 1993, NGC 1994, NGC 1996, NGC 1997

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.