eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1995

NGC 1995
Objekt NGC 1995 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1995 - två stjärnor i stjärnbild Pictoris
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h33m3.3s; Dec= -48°40'28"

Närliggande objekt: NGC 1993, NGC 1994, NGC 1996, NGC 1997

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.