eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1995

NGC 1995
Obiekt NGC 1995 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1995 - dwie gwiazdki w konstelacji Malarz
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h33m3.3s; Dec= -48°40'28"

Sąsiadujące obiekty: NGC 1993, NGC 1994, NGC 1996, NGC 1997

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.