eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1997

NGC 1997
Obiekt NGC 1997 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1997 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.30'
Wielkość gwiazd: V=13.4m; B=14.3m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h30m34.4s; Dec= -63°12'15"
Inne nazwy obiektów NGC 1997 : ESO 86-SC1, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1995, NGC 1996, NGC 1998, NGC 1999

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.