eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1999

NGC 1999
Obiekt NGC 1999 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1999 - mgławica w konstelacji Orion
Тип: EN+RN -
Wymiary kątowe: 2.00'x2.0'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h36m25.4s; Dec= -6°42'57"
Inne nazwy obiektów NGC 1999 : LBN 979

Sąsiadujące obiekty: NGC 1997, NGC 1998, NGC 2000, NGC 2001

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.