eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1999

NGC 1999
Objekt NGC 1999 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1999 - nebulosa i stjärnbild Orionis
Typ: EN+RN -
Vinkeldimensionerna: 2.00'x2.0'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h36m25.4s; Dec= -6°42'57"
Övriga namn på objektet NGC 1999 : LBN 979

Närliggande objekt: NGC 1997, NGC 1998, NGC 2000, NGC 2001

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.