eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2001

NGC 2001
Objekt NGC 2001 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2001 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.70'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h29m2.1s; Dec= -68°46'10"
Övriga namn på objektet NGC 2001 : ESO 56-SC137, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1999, NGC 2000, NGC 2002, NGC 2003

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.