eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2002

NGC 2002
Objekt NGC 2002 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2002 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 2.00'
magnitud: V=10.1m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h30m20.4s; Dec= -66°53'3"
Övriga namn på objektet NGC 2002 : ESO 86-SC3, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2000, NGC 2001, NGC 2003, NGC 2004

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.