eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2002

NGC 2002
Obiekt NGC 2002 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2002 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 2.00'
Wielkość gwiazd: V=10.1m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h30m20.4s; Dec= -66°53'3"
Inne nazwy obiektów NGC 2002 : ESO 86-SC3, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2000, NGC 2001, NGC 2003, NGC 2004

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.