eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2001

NGC 2001
Obiekt NGC 2001 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2001 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.70'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h29m2.1s; Dec= -68°46'10"
Inne nazwy obiektów NGC 2001 : ESO 56-SC137, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1999, NGC 2000, NGC 2002, NGC 2003

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.