eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2000

NGC 2000
Obiekt NGC 2000 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2000 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.70'
Wielkość gwiazd: V=11.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h27m29.3s; Dec= -71°52'46"
Inne nazwy obiektów NGC 2000 : ESO 56-SC135, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1998, NGC 1999, NGC 2001, NGC 2002

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.