eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2000

NGC 2000
Objekt NGC 2000 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2000 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Mensae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.70'
velikosti: V=11.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h27m29.3s; Dec= -71°52'46"
Jiné názvy objektu NGC 2000 : ESO 56-SC135, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1998, NGC 1999, NGC 2001, NGC 2002

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.