eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1999

NGC 1999
Objekt NGC 1999 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1999 - mlhovina v souhvězdí Orionis
Typ: EN+RN -
Úhlové rozměry: 2.00'x2.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h36m25.4s; Dec= -6°42'57"
Jiné názvy objektu NGC 1999 : LBN 979

Nedaleko objekty: NGC 1997, NGC 1998, NGC 2000, NGC 2001

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.