eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1999

NGC 1999
Voorwerp NGC 1999 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1999 - nevelvlek in het sterrenbeeld Orionis
Type: EN+RN -
De hoekige afmetingen: 2.00'x2.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h36m25.4s; Dec= -6°42'57"
Andere namen van het object NGC 1999 : LBN 979

Objecten in de buurt: NGC 1997, NGC 1998, NGC 2000, NGC 2001

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.