eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2002

NGC 2002
Objekt NGC 2002 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2002 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.00'
velikosti: V=10.1m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h30m20.4s; Dec= -66°53'3"
Jiné názvy objektu NGC 2002 : ESO 86-SC3, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2000, NGC 2001, NGC 2003, NGC 2004

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.