eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2255

NGC 2255
Objekt NGC 2255 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2255 - galaxie v súhvezdí Holubica
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h33m58.6s; Dec= -34°48'42"
RedShift (z): 0.022926
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2255: na základe množstva červeného posunu (z) - 96.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2255 : PGC 19260, ESO 365-31, MCG -6-15-10, IRAS 06321-3446

Blízke objekty: NGC 2253, NGC 2254, NGC 2256, NGC 2257

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.