eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2276

NGC 2276
Objekt NGC 2276 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2276 - galaxie v súhvezdí Cefeus
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.30'x1.9'
veľkosť: V=11.4m; B=11.9m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h27m13.6s; Dec= 85°45'18"
RedShift (z): 0.008059
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2276: na základe množstva červeného posunu (z) - 34.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2276 : PGC 21039, UGC 3740, MCG 14-4-28, CGCG 362-42, IRAS 07101+8550, KCPG 127A, CGCG 363-27, Arp 25, Arp 114, 7ZW 134, near SAO 1148

Blízke objekty: NGC 2274, NGC 2275, NGC 2277, NGC 2278

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.