eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2307

NGC 2307
Objekt NGC 2307 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2307 - galax i stjärnbild Volantis
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.6'
magnitud: V=12.0m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h48m51s; Dec= -64°20'6"
rödförskjutning (z): 0.015204
Avståndet från solen till NGC 2307: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 64.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2307 : PGC 19648, ESO 87-45, AM 0648-641, IRAS 06485-6416

Närliggande objekt: NGC 2305, NGC 2306, NGC 2308, NGC 2309

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.