eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2305

NGC 2305
Objekt NGC 2305 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2305 - galax i stjärnbild Volantis
Typ: E2/P -
Vinkeldimensionerna: 2.10'x1.5'
magnitud: V=11.7m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h48m37.3s; Dec= -64°16'22"
rödförskjutning (z): 0.011671
Avståndet från solen till NGC 2305: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 49.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2305 : PGC 19641, ESO 87-44, AM 0648-641

Närliggande objekt: NGC 2303, NGC 2304, NGC 2306, NGC 2307

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.