eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2304

NGC 2304
Objekt NGC 2304 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2304 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Geminorum
Typ: II1p -
Vinkeldimensionerna: 3.00'
magnitud: V=10.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h55m11.8s; Dec= 17°59'19"
Övriga namn på objektet NGC 2304 : OCL 484

Närliggande objekt: NGC 2302, NGC 2303, NGC 2305, NGC 2306

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.