eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2304

NGC 2304
Obiekt NGC 2304 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2304 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Bliźnięta
Тип: II1p -
Wymiary kątowe: 3.00'
Wielkość gwiazd: V=10.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h55m11.8s; Dec= 17°59'19"
Inne nazwy obiektów NGC 2304 : OCL 484

Sąsiadujące obiekty: NGC 2302, NGC 2303, NGC 2305, NGC 2306

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.